Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 100 ΜW της ‘’LEONIS 2 MIKE’’ στη θέση «ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΑ» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ : 2310011529)