Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 MW της ΄΄VIORES MAE΄΄ στη θέση ¨Άγιος Ιωάννης¨ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας (ΠΕΤ: 2301895021),