Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,76 ΜW της΄΄ PV PARK M.I.K.E. ΄΄ στη θέση <<ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΤΖΙΑ >> Δήμου Τανάγρας στο Ν. Bοιωτίας ( Πετ: 2108602422)