Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW της «VIORES MAE.» στη θέση ΄΄ΚΟΚΚΙΝΑΔΙ΄΄ Δ.Ε. του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας, (ΠΕΤ: 2205763622)

VIORES MAE Δ .ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΄΄ΚΟΚΚΙΝΑΔΙ΄΄