Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β) πάρκου συνολικής ισχύος 147,784 ΜW στις θέσεις ΄΄ ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ΄΄( 7,5264 ΜW) ΄΄ ΓΛΥΤΣΟ ΄΄( 17,5616 ΜW), ΄΄ΔΕΣΦΙΝΑ (12,544 ΜW), ΄΄ ΚΑΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ 1 (15,0528 ΜW), ΄΄ ΚΑΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ 2 (10,0352 ΜW), ΄΄ΤΣΟΥΡΑΝΑ 1΄΄ ( 19,992 ΜW), ΄΄ΤΣΟΥΡΑΝΑ 2΄΄ ( 19,992 ΜW), ΄΄ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 1΄΄ (19,992 ΜW), ΄΄ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 2΄΄ ( 17,5616 ΜW) και ΄΄ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ 3΄΄ ( 7,5264 ΜW) Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών στο Φωκίδας,

Φ.Β ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΛΠ... ( ΤΕΡΝΑ) ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε