Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος συνολικής ισχύος 17,1 MW της εταιρείας ’’ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.’’ στις θέσεις «Πυργάρι ΙΙ» (9,9 MW) και «Βούρεζα» (7,2MW) του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ - AIOΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Ε.-''ΠΥΡΓΑΡΙ ΙΙ'' & ''ΒΟΥΡΕΖΑ''_ Δ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ_ ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε