Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,4 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ Α.Ε ΄΄ στη θέση «ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ », των Δήμων Λεβαδέων και Δημου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας

ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ

Σχολιάστε