Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 MW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΜΕΠΕ” στη θέση «Ρεθ Κατούντι – Μαρίστι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΟΠΙΑΣ ΜΕΠΕ - Δ ΘΗΒΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΠΟΚ

Σχολιάστε