Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκκοκκιστηρίου βάμβακος – σπορελαιουργείου της «ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ» στη θέση ΄΄Πλαλίστρα΄΄ Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ - ΚΩΝΣΤ. Β. ΜΑΡΚΟΥ-ΑΒΕΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε