Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας αποθήκευσης — συσκευασίας προϊόντων της «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» στη θέση «Λιμάρια» ΤΚ Αγ. Θωμά ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ- METRO AEBE- Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε