Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δραστηριότητας ανακύκλωσης αποβλήτων της΄΄ NGK TRANS OE΄΄ στη θέση΄΄ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΔΕΣ΄΄ Κοινότητας Μ. Βρύσης ΔΕ Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων στο Ν. Φθιώτιδας