Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0,999MW της “ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑΣ Ι.Κ.E” στη θέση “ΓΚΑΜΗΛΕΖΑ ή ΓΕΦΥΡΑ ή ΝΙΚΠΑ ”, Δ.Ε. Αυλίδας, του Δήμου Χαλκιδέων στο Ν. Ευβο

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΥΛΙΔΑΣ - ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε