Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 39,9MW της ΄΄ ΤΕΡΝΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ΄΄ στη θέση ΄΄ ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΄΄ Δ.Ε. Βαρδουσίων στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας ( ΠΕΤ2111662629)