Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 44,8 MW της ¨W.E. GREGALE NEW ENERGIES MIKE¨ στη θέση “ΣΑΡΕΣ – ΜΥΤΙΚΑΣ” του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας (ΠΕΤ: 2304941921)