Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 43,4 ΜW της εταιρείας ΄΄ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ΄΄ στις θέσεις ΄΄ Καλογριά – Μύτικας ΄΄ των Δήμων Λοκρών και Λεβαδέων στους Ν.Φθιώτιδας και Ν. Βοιωτίας αντίστοιχα

Χ.ΡΟΚΑΣ Δ. ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΩΝ