Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,6 ΜW της ‘GREEN REPOWER ΜΙΚΕ’ στη θέση ¨ΚΙΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΡΡΑΧΗ ¨ των Δήμων Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχοβας- Αντικυρας στο ν. Βοιωτίας (ΠΕΤ:2111653925)