Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 37,2 ΜW της ΄΄W.E. GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE ΄΄ στη θέση ¨ΙΣΙΩΜΑΤΑ – ΚΛΑΔΕΡΑ ¨ του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2207797222)

W.E. GRAIGOS NEW ENERGIES MIKE ΙΣΙΩΜΑΤΑ Δ. ΛΟΚΡΩΝ - Αντιγραφή