Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 ΜW της ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Άγιοι Πάντες΄΄ των Δήμων Δελφών και Δωρίδας στο Ν.Φωκίδας