Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 35 MW της εταιρείας ΄΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ Μ.Α.Ε΄΄ στη θέση ΄΄Μεσοβούνι ΄΄ του Δήμου Δωρίδας στο Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ Μ.Α.Ε ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε