Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 31,2 MW της ΄΄GREEN VELOCITY 4 MIKE ΄΄ στη θέση ΄΄ Πύργος ΄΄ των Δήμων Λαμιέων και Δελφών στους Ν.Φθιώτιδας και Φωκίδας αντίστοιχα, (ΠΕΤ:2108601325)

GREEN VELOCITY 3 MIKE -31.2mw