Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 28,5 MW της «VIORES ΜΑΕ» στη θέση ΄΄ Βαθειά Λάκκα΄΄ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Bοιωτίας, (ΠΕΤ: 2208819520)

VIORES MAE Δ .ΘΗΒΑΣ ΄΄ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΚΑ΄΄