Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW της εταιρείας ΄΄ ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΕΠΕ΄΄ στη θέση << ΚΟΥΡΟΥΠΛΙΕΣ >> του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας

΄΄ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΕΠΕ ΄΄ - ΚΟΥΡΟΥΠΛΙΕΣ- ΔΙΣΤΟΜΟ - ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε