Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18MW της εταιρείας ΄΄ REVOIL ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 1 ΙΚΕ΄΄ στη θέση << Κλήμμα - Καταβόθρα >> του Δήμου Διστόμου -Αράχωβας-Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας ( ΠΕΤ: 2111659526)

REVOIL AIOLIKO PARKO ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΒΟΙΩΤΙΑ