Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,6 MW της ¨EDIT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΚΕ ¨ στη θέση ¨ΤΣΟΥΚΚΑ¨ των Δήμων Μακρακώμης και Καρπενησίου στους Ν. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας αντίστοιχα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΄΄ ΤΣΟΥΚΑ ΄΄ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ2022