Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,8 MW της ΄΄ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ΄΄ στη θέση ΄΄ Βουνί ΄΄ Δ.Ε. Τολοφώνα του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας, (ΠΕΤ:2111663221)

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ Δ. ΔΩΡΙΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑ