Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MW της εταιρείας ΄΄ ENDLESS ΑΕE΄΄ στη θέση “Xαλβάνια I” των Δήμων Δωρίδας και Δελφών στο Ν. Φωκίδας

ΑΙΟΛΙΚΟ - ENDLESSAEE ΔΕΛΦΟΙ ΑΕ.(1)

Σχολιάστε