Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΄΄ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20,7 MW της εταιρείας ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.΄΄ στη θέση “Δανιήλ” του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ-ΔΕΛΦΟΙ ΑΕ.

Σχολιάστε