Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα- Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 για την Π.Ε.Βοιωτίας,την Π.Ε.Ευρυτανίας και την Π.Ε. Φθιώτιδας

 

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ_ΠΕ_ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_ΠΕ_ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΔΑΣ