Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 3021/16222/21-6-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου Σταθμός Βάσης Ξηράς, κινητής τηλεφωνίας της WIND με κωδικό« 839 ΤΡΙΖΟΝΙΑ » που είναι εγκατεστημένος στη θέση ΄΄ ΠΥΡΓΑΚΙ ΄΄ του Δήμου Δωρίδος Π.Ε. Φωκίδας.

Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 3021/16222/21-6-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)WIND με κωδικό« 839 ΤΡΙΖΟΝΙΑ