Φάκελος Τροποποίησης δραστηριότητας διαλογής, μηχανικής κοπής – θραύσης μεταλλικών απορριμμάτων – Διαλυτήριο οχημάτων – Αποθήκευση απόβλητων συσσωρευτών μολύβδου/οξέος – συλλογής ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων – Διαλογής και αποθήκευσης μη μεταλλικών βιομηχανικών και μη απορριμμάτων της «ΚΕΦΑΛΗΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» στη θέση «ΚΟΥΝΙΑΡΑ», της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Λαμιέων, Ν. Φθιώτιδας