Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού (ΙΧΣ), συσκευαστηρίου – παρασκευαστηρίου και άλλων χερσαίων υποστήριξης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας «LEMOND CΟ A.B.E.E», σε έκταση 20.000,00 τ.μ. στη θέση ΄΄Κακοδίκη΄΄, Δ.Ε. Αμαρυνθίων, του Δήμου Ερέτριας Ν. Εύβοιας.