Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12 MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ A.E.» στη θέση “Μικροβούνι” της Δ.Ε. Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Π.Ε. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Α.Ε.-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε