Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ της υπ. αρ. 151878/11.9.2005 Υ.Α. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: ΄΄ Νέα Σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Σ.Σ. Λιανοκλαδίου –Σ.Σ. Δομοκού, Νομού Φθιώτιδας ΄΄.

αεπο-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΡΓΟΣΕ – 2017