Φάκελος Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων των τμημάτων Μεταμόρφωση – Υλίκη και Τραγάνα – Αρκίτσα του ΠΑΘΕ, για την αντικατάσταση τριών γεφυρών στους Α.Κ. Ριτσώνας, Α.Κ. Θήβας και Α.Κ. Αταλάντης

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ._ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Α.Κ.ΡΙΤΣΩΝΑ-Α.Κ. ΘΗΒΑ-Α.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗ_ ΒΟΙΩΤΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε