Φάκελος Τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,5 ΜW στη Θέση «Αυλοί – Στέρνιζα», του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ --Β. WΙΝD POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε