Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αρ/ πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ: 101234/9.6.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής δευτερόχυτων κυλίνδρων διέλασης αλουμινίου με ανακύκλωση (χυτήριο αλουμινίου και κραμάτων αυτού) της εταιρείας «ΕΠ-ΑΛ-ΜΕ Α.Ε.» όπως ισχύει, στη θέση «Μαδαρό» του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.