Φάκελος Τροποποίησης της υπ. αρ. 42208/96/17-01-1997 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέα – Λιανοκλάδι» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υδραυλικών έργων για την τμηματική διευθέτηση του ρέματος Σταυρού στην περιοχή του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ. ΤΡΟΠ. ΕΡΓΟΥ -ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ_ΦΘΙΩΤΙΔΑ-1

Σχολιάστε