Φάκελος Τροποποίησης της αρ. 4172/188568/12-11-2015 απόφασης μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.)της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε ΄΄.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ- ΕΥΒΟΙΑΣ

Σχολιάστε