Φάκελος Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου : «Πεστροφογεννητικός σταθμός ,μονάδα εκτροφής πέστροφας ,συσκευαστήριο νωπών αλιευμάτων μεταποιητήριο-κανιστήριο, αναψυκτήριο και αλλοι βοηθητικοί χώροι υποστήριξη στην θεση Γαύρος Μεγάλου Χωριού Δ.Ε Καρπενησίου,Π.Ε.Ευρυτανίας»

287 16082019ΕΝΤ

Σχολιάστε