Φάκελος Τροποποίησης της αρ.πρ.77589/7780/10.10.2008 ΑΕΠΟ του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας του έργου : λατομείο αδρανών υλικών της ΙΝΤΕΡΜΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε,έκτασης 609515 τ.μ στη θέση <<Μεγάλος Σχίνος..>>Δ.Ε.Ασωπίας Δήμου Τανάγρας Π.Ε.Βοιωτίας

ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΧΙΝΟΣ

 

 

Σχολιάστε