Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων βιομηχανικής μονάδας παραγωγής χαλκοσωλήνων (επενδεδυμένων και μη) και σωλήνων αλουμινίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.», και διακριτικό τίτλο «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», στο Δ.Δ. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-ΧΑΛΚΟΡ-Α.Ε.