Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων βιομηχανικής μονάδας παραγωγής χαλκοσωλήνων (επενδεδυμένων και μη) και σωλήνων αλουμινίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.», και διακριτικό τίτλο «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», στο 62ο χλμ. (σύμφωνα με νέα χιλιομέτρηση, πρώην 57ο χλμ.) ΝΕΟ Αθηνών – Λαμίας, στο Δ.Δ. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-ΧΑΛΚΟΡ-Α.Ε.-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε