Φάκελος Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24,15 ΜW της εταιρείας ΄΄ CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΡΥΦΗ ΄΄ του Δήμου Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων στο Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΙΟΛΙΚΟ ΄΄ ΚΟΡΦΗ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε