Φάκελος Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22 ΜW της εταιρείας ΄΄ C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ- ΣΙΑ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΟΡΥΦΗ ΄΄ του Δήμου Θηβαίων και Αλιάρτου – Θεσπιέων στο Ν. Βοιωτίας