Φάκελος Τροποποίησης ΄ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 65.000 ωοτόκων ορνίθων και συνοδών έργων ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ι.ΑΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στη θέση ΄΄ Δύο Λιθάρια ΄΄ Τοπικής Κοινότητας Πυρίου του Δήμου Θηβών Ν. Βοιωτίας

Ι.ΑΘ.-ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-7-ΣΙΑ-Ο.Ε

Σχολιάστε