Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας παραγωγής και εμφιάλωσης αναψυκτικών και χυμών της ΄΄ COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ΄΄ στη θέση ΄΄ ΞΕΡΙΚΕΣ΄΄ ΔΕ Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.