Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: ΄΄ Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων – δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Κηρέως ΄΄, στο Δήμο ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ Ν. Ευβοίας.