Φάκελος τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση φυτικών ελαίων στη Θέση «ΠΛΑΓΙΑ», Δ.Δ. Ρωμαϊκού του Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ-ΒΙΟΕΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ-ΘΕΣΗ ΠΛΑΓΙΑ -ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε