Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,9 MW της εταιρείας «ENVITEC A.E.» στη θέση ΄΄Πολυρέμα- Ξεροπούσι΄΄ του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ENVITEC A.E._ΘΕΣΗ ΠΟΛΥΡΕΜΑ - ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε