Φάκελος τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16 ΜW της εταιρείας “ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ” στη θέση «Πάτημα – Κοτσιλιά» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ TΡΟΠ - ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ. -ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Σχολιάστε